Hỏi đáp bài tập Hóa phổ thông

Thảo luận trong 'KIẾN THỨC PHỔ THÔNG - HIGH SCHOOL CHEMISTRY FORUM' bắt đầu bởi kinhvanhoa, 6 Tháng mười hai 2007.

 1. docnhatvonhi Thành Viên gmLab

  hóa hưu cơ

  2 đồng phân mạch thẳng X, Y chỉ chứa C,HO. Trong đó H chiếm 2,539%về m. Khi đốt cháy X hoặc Y đề đc mol H2O = mol X (Y) đem đốt cháy. Hợp chất hữu cơ Z có M_Z = M_X và cùng chứa C,H,O. Biết 1 mol X hoặc Z phản ứng vừa hết với 1,5 mol AGNO3/NH3 , 1mol Y phản ứng vừa hết với 2 mol AgNO3/NH3.
  Tìm CTCT X ,Y, Z
  làm đi mọi ng
 2. ineq Thành Viên gmLab

  2 bài toàn vô cơ_ ineq

  BT1: Đun nóng m g hh A dạng bột gồm BA và Al trong ko khí khô, các kim loại trong A bị oxh hết tạo oxit kl tương ứng. Đem hòa tan lượng hh oxit trên trong nước dư, còn lại 1,02 g chất rắn. Còn nếu đem hòa tan 0,075 mol hh A trong lượng nước dư thì thu đc 1,344 l H2 và còn lại m' g chất rắn.
  a. Tính % kl mỗi kl trong hh A
  b.Tính m'. Các pứ xảy ra hoàn toàn.
  BT2: Trộn 13,5g bột kl Al với 41,76 g bột oxit sắt trên rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Giả sử chỉ có quá trình khử FexOy tạo kl. Lấy hh các chất sau pứ nhiệt nhôm đem hòa tan hết = dd H2SO4 26%( D=1,19g/cm^3) thì thu đc 12,32 lít h2( ở 27,3 độ C: 91,2 cmHg). Tính hiệu suất pứ nhiệt nhôm và thể tích tối thiểu dd H2SO4 26% cần dùng.
 3. boy99 Thành Viên gmLab

  khó nhằn quá

  khử hoàn toàn 3.04 gam hỗn hợp X gồm Fe304, Fe203, Fe0 cần 0.05 mol khí H2.Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3.04 hỗn hợp X vòa H2S04 đặc nóng thì thu được V lít khí S02 tính V:nghi (
 4. caokakabuuy Thành Viên gmLab

  mấy anh ơi giúp em cái..........

  Hóa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừ đủ thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sunfat và khí NO duy nhất.Giá trị của a là:
  A.0,04
  B.0,06
  C.0,12
  D.0,075
  Cảm ơn các anh nhìu nhâ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:doctor :)doctor :)doctor (
 5. caokakabuuy Thành Viên gmLab

  bài này làm em mệt quá, giúp em với!

  Trộn 100ml dung dịch có pH=1(gồm HCl, HNO3) với 100ml đ NaOH a mol/l, thu được 200ml dung dịch có pH=12.giá trị của a là:
  A.0,12
  B.0,3
  C.0,03
  D.0,12
  cảm ơn các anh nhé:::Đ
 6. caokakabuuy Thành Viên gmLab

  Ai pro phần pH thì vô đây giúp mình nha!!

  Trộn V1 lít axit mạnh có pH=5 với V2 lít dung dịch bazo mạnh có pH=9 thì dung dịch thu được có pH=6.Xem thể tích dung dịch không đổi.Tỉ lệ V1/V2 là:
  A.1/2
  B.11/9
  C.2/1
  D.9/11
  thanhks các bác nha!!!!!!!!1
 7. kuteboy109 VIP ChemVN

  Bài này là dạng cơ bản của lớp 11 thôi:
  [H+]= 10^-5, [OH-]=10^-5
  dd thu được có pH=6<7 --> dư H+
  --> n[H+] dư=10^-5. V1- 10^-5. V2
  --> [H+] dư= (10^-5. V1- 10^-5. V2)/ (V1+V2)= 10^-6
  => V1/V2= 11/9
 8. kuteboy109 VIP ChemVN

  Những bài loại này chỉ cần chú ý H+ và OH- là làm được hết, bạn nên chú ý để lần sau có thể tự suy luận:
  -Tổng nH+=0,1. 10^-1=0,01
  -Tổng nOH-=0,1.a
  pH=12: nOH- dư=0,2. 10^-2=2.10^-3 = (0,1a-0,01)/ (0,1+ 0,1)
  => a=0,104. Cách làm là như thế, còn đáp số bạn tự tính toán lại nhé!!
 9. tung0701 Thành Viên gmLab

  bài này em không biết làm...

  mong nhờ anh chị giải giúp em ạh.
  kim loại M (Hóa trị 2), phi kim hóa trị 1 tạo nên muối MX2.Chia muối này thành 2 phần = nhau, hòa tan với nước , sau đó đem:
  - một cái +AgNO3=>5.74 g kết tủa trắng
  -một cái đem + Fe, thấy khối lượng Fe tăng 0.16g
  Đáp án nó chỉ ghi hệ thức M=(0.16X +178)/ 2.87
  với M, X lần lượt là M của M, X. Vấn đề là anh chị nào tìm giúp em cách ra hệ thức đó đi. Em làm ko ra.
  Cảm ơn anh chị rất nhiều.
 10. minh01 Thành Viên gmLab

  Bài tập Hoá học đại cương

  Đề: Hợp chất M đều được tạo thành từ các ion có cấu hình e giống Argon. Tổng số hạt p,n,e trong 1 phân tử M là 164.
  a, tìm công thức phân tử của M biết rằng M có thể tác dụng với FeCl2 cho kết tủa màu đen và có thể tác dụng với nước Brom cho chất rắn màu vàng.

  Em tìm được trên yahoo!answer, thấy hơi khó, anh em nào chỉ giùm em cách giải với...:24h_068:
 11. minh01 Thành Viên gmLab


  Cũng đơn giản thôi, bạn làm như vầy:
  MX2 + 2AgNO3 --> M(NO3)2 + AgX
  2,87/(108+X) <-- 5,74/(108+X)
  nAgX= 5,74/(108+X)

  MX2 + Fe --> FeX2 + M
  2,87/(108+X) -->2,87/(108+X)

  delta m= 0,16g <=> (M-56)(2,87/(108+X))= 0,16 ==> M= (17,8+0,16X)/2,87

  :bachma (
 12. kuteboy109 VIP ChemVN

  @ minhconyeuhoa: Bài này giải như sau:
  HCL--> H+ + Cl-:
  + pH (HCl) =-lgC [H+] =x
  CH3COOH<---> CH3COO- + H+
  [H+]= alpha. C=0,01. C
  + pH (CH3COOH)=-lg (0,01. C [H+])=-lgC+2=x+2=y
  -->y=x+2
 13. snowfox92 Thành Viên gmLab

  toán giải este

  1, Cho hỗn hợp X gồm hai este của hai axit đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và cùng một rượu đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 20,1g hỗn hợp X cần 146,16 lít không khí (đktc) chứa 20%O và 80%N. Sản phẩm cháy thu được cho lần lượt vào bình 1 đựng H2SO4 đặc và sau đó qua bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình 2 tăng 46,2g. Mặt khác nếu cho 3,015g X tác dụng vừa đủ với NaOH được 2,529g hỗn hợp 2 muối.Xác định CTCT của 2 este.
  2, Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8g este bằng NaOH thu được muối A và rượu B. Khi nung toàn bộ muối A với O2 thu được 5,3g Na2CO3, khí CO2 và H2O. Chưng cất để lấy rượu B khan. Chia rượu B thành 2 phần bằng nhau. Cho 1/2 tác dụng với Na thu được 3,4g muối và thể tích H2 thu được bằng 1/2 thể tích của B đo cùng điều kiện, nhiệt độ,p. Xác định CTCT của este.
  Hix, mấy cao thủ giúp giùm mình 2 bài này, đề trắc nghiệm gì mà khó bà cố :017:...
 14. caokakabuuy Thành Viên gmLab

  những bài tập phần điện li khó nè, giúp em với!!!!

  bài 1:Cho 115 g hh ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lít khí CO2(đktc).Khối lượng muối clorua tạo thành trong dung dịch là bao nhiêu:
  A.142,0
  B.124,0
  C.141,0
  D.123,0
  bài 2: Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8g kết tủa keo.Nồng độ mol của dung dịc KOH là:
  A.1,5mol/l
  B1,5mol/l và 3,5mol/l
  bài 3:Cho 1lits khí hỗn hợp gồm H2, Cl2, HCl đi qua dung dịch KI thu được 2,54g iot và còn lại 500ml( dktc).phần trăm số mol các khí trong hh là bao nhiêu??
  Bài 4:Lượng SO3 cần thêm vào dung dịch H2SO4 10% để được 100g d d H2SO4 20% là bao nhiêu???
  cảm ơn trước mấy bạn
 15. kuteboy109 VIP ChemVN

  Quan trọng là cách giải chứ, bạn phải tự tính toán lại chứ đợi người khác tính giúp nữa à, trong quá trình nhẩm thì vẫn có sai sót chứ:
  pH=12 --> C(OH- dư)=10^-2= n/V= (0,1a-0,01)/ 0,2
  => a=0,12 (M)
 16. ronghenrytran Thành Viên gmLab

  hóa học 12, các pro giúp mình nhé

  1/ hòa tan một lượng FeSO4.7H2O trong nước để được 300ml dung dịch. thêm H2SO4 vào 20 ml dd trên thì dd hỗn hợp thu được làm mất màu 30ml dd KMnO4 0.1 M. khối lượng FeSO4.7H2O ban đầu là???
  2/ trộn 300 ml dd co chứa NaOH 0.1 mol/l và Ba(OH)2 0.025 mol/l với 200 ml dd H2SO4 nồng độ x mol/l, thu 500 ml dd có pH=2. coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc thì giá trị của x là???
  3/ hòa tan hoàn toàn 20g một hh X gồm MgO, CuO, Fe2O3 phải dùng vừa hết 350 ml đ HCl 2M. nếu lấy 0.4 mol hh X đốt nóng trong ống sứ rồi thổi luồng H2 dư đi qua đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu mg chất rắn và 7.2g nước. giá trị m là ???
  4/ hỗn hợp X gồm butan, metyl xiclo propan, but-2-en, etylaxetilen và divinyl có tỉ khối so với H2 là 27.8. đốt cháy hoàn toàn 0.15 mol hh X tao ra m(g) hh khí cacbonic và nước. giá trị của m là???
  5/ Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6.25, cho 20 g X t/d với 300 ml dd KOH 1M. cô cạn thu 28g chất rắn khan. công thức cấu tạo của X là???
  6/ cho 1.19 g hh X gồm Zn và Al t/d với dd HCl dư được dd Y. cho Y t/d với dd NH3 dư, kết tủa thu được đem nung đến khối lượng không đổi được 1.02g rắn. tỉ lệ mol Zn và Al trong hh X la???
  7/ để hòa tan hết một mẫu Zn trong dd HCl ở 20doC cần 27 phút. cũng mẩu kẽm đó tan hết trong HCl nói trên ở 40doC hết 3 phút, vậy ở 55doC cần thời gian là bao nhiêu???
  8/ lấy 2.5 ml dd CH3COOH 4M rồi pha loãng với H2O thành 1 lít dd X. biết rằng trong dd X có 6.28.10^18 ion và phân tử axit không phân li. độ điện li của axit trong dd X là??? (cho N= 6.023.10^23)
  9/ để tạo xốp cho một số loại bánh, có thể dùng:
  A/ (NH4)2SO4 B/ CaCO3 C/ NH4HCO3 D/NaCl
  10/sau khi tách H2 hoàn toàn khỏi hh X gồm etan và propan, ta thu được hh Y gồm etilen và propilen. khối lượng phân tử trung bình của Y bằng 93.45% của X. thành phần % thể tích của 2 chất trong X là???
  xin các pro giải giúp mình 10 bài trên, biết là hơi nhiều nhưng với các pro thì quá đơn giản mà,vì đây là những câu trắc nghiệm nên các pro tìm cách nào giải nhanh nhất giúp mình nhé, thx các pro nhiều!^_^!
 17. minhconyeuhoa Thành Viên gmLab

  1) một hỗn hợp X gồm kim loại M và oxit MO, X có khối lượng bằng 17,05 gam và X hòa tan đủ trong 250 ml dung dịch NaOH 2M cho ra 4,48 lít khí H2 , Xác định M .

  2)a) phải thêm bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 0.05 M vào 9 ml H2O để đựoc dung dịch có pH= 12
  b) Phải thêm bao nhiêu ml H2O vào 10 ml dd NaOH có pH= 13 để đựoc 1 dd có pH=12(cái này em ra là 90 ml - đúng không ah )
  c) Phải thêm bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 0.1M vào 10 ml dd HCl 0,1M để đựoc dd có pH = 7
  d) Tính pH của đ thu được sau khi trộn 10ml dd HCl 0,1M với 10 ml dd NaOh 0,1 M
  e) CHo dd A chứa 2 axit H2SO4 0,1M và HCl 0,2M vài dd B chứa 2 bazo NaOH 0,2M và KOH 0,3M. phải thêm bao nhiêu ml dd B vào 100 ml ddA để đựoc dd có pH = 7

  Các anh chị hướng cho em cách gải dạng bài tạp này với ah !

  3) 1 lít dd A chứa MCl2 và NCl2 ( M ,N là hai kim loại nhóm 2A thuộc hai chu kì liên tiếp ) Khi cho 1 lít dd A tác dụng với dd Na2CO3 dư ta được 31,8 gam kết tủa. Nung kết tủa này đến khối lượng không đổi MCO3 thành MO + C02 thu được một chất rắn có khối lượng bằng 16,4 gam. Xác định M ,N
 18. phưong79 Thành viên tích cực


  để anh giúp em ha
  thấy M hoá trị 2 nên muối tạo ra có dạng (MO2) 2-
  M+2NaOH-->Na2MO2+H2
  0,2 0,4 0,2
  MO+2NaOH--->Na2MO2+H2O
  0,05 0,1
  có hệ
  0,2M+0,05(M+16)=17,05
  => M=65 .Thân!
 19. thanhthuy_2009 Thành Viên gmLab

  khó quá ??????????

  1 hợp chất B tạo bởi ion X²+ , ion thứ 2 YZ3²-. Tổng số electron của YZ3²- bằng 32 hạt, Y và Z đều có số proton bằng số notron. Hiệu số notron của 2 nguyên tố X và Y bằng 3 lần số proton. Phân tử khối của B bằng 116 đvC. Xác định tên các nguyên tố X, Y, Z

  Chú ý: X²+ là số electron bớt ra
  YZ3²- là số electron của nguyên tố YZ3
 20. caokakabuuy Thành Viên gmLab

  cần giải gấp!!!!!!!!!!!!!!!

  1, Cho 200ml dung dịch NaOH vào 400ml dung dịch Al(NO3)3 0,2 M thu được 4,68 gam kết tủa.Nồng độ của dung dịch ban đầu là bao nhiêu???
  mình nghĩ bài này có hai đáp số, nhưng không biết tai sao cả, nhờ các bạn giải cặn kẽ cho mình nha!!!:D
  2,Cho 21,92 gam Ba vào 400ml gam dd (NH4)2SO4 1,32% và CũO 2%.Sau khi kết tủa tất cả các phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B và dd C.Đem kết tủa B rửa sạch và nung ở nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi. Khối lượng chất rắn thu được là:
  A.24,97 B.25,48
  C.12,58 D.45,68
  3, Có hai ống nghiệm, mỗi ống đều đựng dung dịch chứa 0,1 mol NaHCO3 và 0,2mol NàCO3.Thêm 0,3 mol CaCl2 vào ống (1) thu được a gam kết tủa; 0,3 mol Ca(OH)2 vào ống (2) thu được b gam kết tủa.Giá trị a,b lần lượt là:
  A.20,20 B.30,30
  C.20,30 D.30,20
  4, Cho dung dịch chứa x mol HCl vào dd chứa a mol NanO2, thấy có kết tủa cực đại rồi giảm còn 1 nửa. Cho dd chứa y mol KOH vào dd chứa a mol ZnCl2 thấy có kết tủa cực đại rồi giảm còn 1 nửa.tỉ lệ x,y là bao nhiêu???

Chia sẻ trang này